ENELDE OY

Edellä muita

Enelde Oy urakointiin liittyvät palvelut

    Urakointiin liittyviä palveluita ovat mm.
  • Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus, mittaus ja säätö
  • Vesivahinkojen kartoitus, kuivaus ja korjaus
  • Vakuutusyhtiöiden vesivahinkotarkastukset
  • Rakennuttajapalvelut
  • Rakennustyömaan kosteudenhallinta
  • Rakennusten vaipan ilmanpitävyys ja tiiviyden mittaus
  • Rakennustöiden valvonta
  • Tiiviysmittaus ja ilmavuotojen paikannus